Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ.Ngày có hiệu lực: 04/10/2016Nội dung Nghị quyết có thể tải về tại đây:

Xem thêm

Ngày 03/10/2016, Chính phủ ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2016

Xem thêm

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2016 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất ATIGA)của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 – 2018Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016Nghị định này có thể được tải về tại đây:

Xem thêm

Tiêu đềNghị quyết 31/NQ-CP về việc, phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý cơ chế một cửa ASEANXem thêm

Nghị quyết 17/NQ-CP phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

Xem thêm

Tiêu đềNghị quyết 18/NQ-CP năm 2016 ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnhXem thêm

Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Tải văn bản đầy đủ dưới đây:

Xem thêm

TT số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 v/v Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/10/2015. Tải văn bản đầy đủ dưới đây:

Xem thêm

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2015 về ký Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN do Chính phủ ban hành

Xem thêm

Thông tư 07/2015/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN

Xem thêm