Tin tức

Lấy ý kiến rà soát Danh mục AHTN 2022 Chương 85-97

25/06/2020

Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN (AHTN) là cơ sở cho việc hình thành nên Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, Biểu thuế tối huệ quốc (MFN), và các Biểu thuế FTA của Việt Nam với các nước đối tác FTA. Hiện tại, các nước ASEAN đang tiến hành đàm phán nhằm xây dựng Danh mục AHTN năm 2022 bắt đầu từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2021 với 8 phiên làm việc kỹ thuật. Cho đến nay, đàm phán này đã trải qua 5 phiên, hoàn thành các Chương từ 1-84 của AHTN 2022.

Nhằm chuẩn bị cho phiên thứ 6 của đàm phán Danh mục AHTN 2022, Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát các Chương từ 85-97 của Danh mục AHTN 2022  và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi Danh mục AHTN từ Chương 85-97 đã được chi tiết tại các Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm dưới đây, trong đó liệt kê các mã hàng có sự thay đổi về mô tả, mã số theo HS 2022, đặc biệt cấu trúc nhóm hàng 87.04 liên quan đến ngành ô tô có nhiều thay đổi để phản ánh sự phát triển về kỹ thuật, công nghệ. Dự kiến việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ô tô, xe máy, điện thoại, điện tử, máy tính, linh kiện… thuộc các mã HS dự kiến có điều chỉnh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của Dự thảo, và bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các đơn vị có ý kiến đề nghị gửi về VCCI trước ngày 01/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. Ý kiến đóng góp có thể gửi bằng email, fax hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458; Fax: 024-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn    

Bản mềm Dự thảo (Phụ lục I và II) được đính kèm dưới đây: