Tin tức

Tái đàm phán NAFTA: Khó đạt đồng thuận

Vòng đàm phán đầu tiên về cập nhật Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) từ ngày 16-20/8 sẽ tập trung vào việc thống nhất các đề xuất và yêu cầu từ cả ba nước Mỹ, Canada và Mexico