Tin tức

Tạo thuận lợi thương mại trong lúc chờ TPP

Hiệp định TPP được dự báo trong tương lai cũng sẽ được Hoa Kỳ thông qua, tuy có thể chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Nhưng, thay vì chăm chăm chờ đợi TPP có hiệu lực, Việt Nam nên thay đổi chiến lược, tập trung tạo thuận lợi thương mại, phát triển ngành logistics và vận chuyển