Tin tức

VCCI lấy ý kiến cho Báo cáo về Hàng rào phi thuế (NTBs) trong ASEAN

08/11/2019

Tháng 10/2019, Ban Thư ký ASEAN đã chuyển thư của Chủ tịch Ủy ban tư vấn chung về tạo thuận lợi thương mại ASEAN (ATF-JCC) năm 2019 và thư của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC), và đề nghị các nước ASEAN phổ biến “Báo cáo nghiên cứu về hàng rào phi thuế (NTBs) trong ASEAN” do Trung tâm thương mại châu Á (ATC) thực hiện cho Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC) và Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN dưới sự hỗ trợ của chương trình Công cụ tăng cường đối thoại khu vực EU-ASEAN (E-READI). 

Giải quyết các vấn đề về NTBs trong ASEAN là mối quan tâm của các nước ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng nhằm đạt được mục tiêu về giảm chi phí thương mại 10% vào năm 2020 và tăng gấp đôi thương mại nội khối ASEAN vào năm 2025, hướng tới hoàn thành việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2025.  Báo cáo lựa chọn ba lĩnh vực để nghiên cứu là: ô tô, thực phẩm (đồ uống có cồn, bánh quy và hải sản), và chăm sóc sức khỏe (dược phẩm và thiết bị y tế). Nghiên cứu xác định và đánh giá các rào cản cụ thể đối với thương mại mà các doanh nghiệp giao dịch đang phải đối mặt trong khu vực ASEAN trong ba lĩnh vực trên, và đưa ra những kết luận và khuyến nghị giúp các nhà hoạch địch chính sách hiểu rõ hơn về phạm vi mối quan tâm của khu vực tư nhân, và từ đó hoạch địch các chiến lược phù hợp để đánh giá và giảm NTBs.

Để đảm bảo tính chính xác, hợp lý của Báo cáo và bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong nhận được ý kiến đóng góp về các công việc liên quan đến NTBs của Việt Nam trong 3 lĩnh vực nói trên, cũng như việc quản lý các biện pháp phi thuế quan (NTMs) và xóa bỏ các NTBs nói chung. 

Toàn bộ nội dung Báo cáo, Công văn của Bộ Công Thương, thư của Chủ tịch ATF-JCC và thư của ABAC được đính kèm dưới đây. 

Mọi ý kiến đóng góp liên quan xin gửi về:

Trung tâm WTO và Hội nhập 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-35771458

Fax: +84-24-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn