Tin tức

Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP

26/04/2019

Ngày 19/04/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Việc ban hành Thông tư nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong CPTPP và 02 Thư song phương giữa Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP. Thông tư quy định ưu đãi thuế theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico, thực thi quy định điều hành hạn ngạch thuế quan và giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico trong CPTPP.

Thông tư quy định các điều kiện để hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico được hưởng ưu đãi thuế quan sang CPTPP, gồm: (i) Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP theo Thông tư 03/2019/TT-BCT; (ii) Có chứng thư xuất khẩu; (iii) Đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ được quy định tại khoản 3 điều 4.

Việc cấp chứng thư xuát khẩu theo hạn ngạch thuế quan được quy định tại Điều 6. Cụ thể, chứng thư xuất khẩu tự động được cấp cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc cấp cho người nộp hồ sơ trước cho đến khi hết hạn ngạch. Chứng thư được cấp khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng.

Thông tư cũng quy định thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP.

Ngày có hiệu lực: 20/06/2019.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.