Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Tác động của EVFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

29/12/2017

Người thực hiện: PGS.TS.Nguyễn Thành Công & Th.S. Phạm Hồng Nhung, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội

Nông nghiệp Việt Nam trước thềm EVFTA: Cơ hội và thách thức

29/12/2017

Người thực hiện: TS. Đặng Kim Khôi, ThS. Lê Thị Hà Liên & Th.S. Bùi Thị Việt Anh, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)

Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam

15/08/2016

Tháng 9 năm 2011, Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam được ban hành trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III).

Các FTA khu vực Châu Á và “Bát mỳ tôm”

13/08/2012

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Viện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADBI) về sự phát triển “rầm rộ” của các FTA trong khu vực Tây Á và tính phức tạp, chồng chéo trong việc thực thi các FTA này đặc biệt là về các quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA. Nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi áp dụng các FTA này, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ…Download bản nghiên cứu đầy đủ (bằng TA) tại file download dưới đây: