Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

AEC Chartbook 2017

23/04/2018

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

EVFTA và ngành dệt may, giày dép Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành dệt may, giày dép Việt Nam.

EVFTA và ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam.

EVFTA và ngành logistics Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành logistics Việt Nam.

EVFTA với ngành rau quả và ngành chế biến các sản phẩm thịt Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành rau quả và ngành chế biến các sản phẩm thịt Việt Nam.

EVFTA và ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam.

EVFTA và các ngành dịch vụ tài chính Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến các ngành dịch vụ tài chính Việt Nam.

EVFTA và ngành trứng, sữa, mật ong Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành trứng, sữa, mật ong Việt Nam.

EVFTA và ngành phân phối và viễn thông Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành phân phối và viễn thông Việt Nam.