Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Cẩm nang “Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

13/01/2019

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về các quy tắc xuất xứ, qua đó tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội thuế quan từ các FTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã tiến hành biên tập cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”

12/01/2019

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất.

Sách hướng dẫn về Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN

16/04/2018

Thời gian: 04/2014 Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

AEC Chartbook 2017

26/03/2018

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành giày dép

05/03/2018

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

EVFTA và ngành dệt may, giày dép Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành dệt may, giày dép Việt Nam.

EVFTA và ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam.

EVFTA và ngành logistics Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành logistics Việt Nam.

EVFTA với ngành rau quả và ngành chế biến các sản phẩm thịt Việt Nam

17/01/2018

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành rau quả và ngành chế biến các sản phẩm thịt Việt Nam.