Vai trò của ASEAN trong chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

29/10/2019

Thời gian: 2019 

Nguồn: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Trung bình trong 10 năm gần đây, ASEAN chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang ASEAN khoảng 23% và nhập khẩu là 19%. ASEAN là một trong các đối tác thương mại quan trọng hàng đầu và là động lực quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng và xuất khẩu trong nhiều năm qua. Với lợi thế là một khu vực phát triển năng động, gần gũi về địa lý, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN có mức tăng trưởng cao.

Tài liệu được đính kèm dưới đây