Hội thảo

Xu hướng mới trong Pháp luật và Thực tiễn Phòng vệ thương mại ở Hoa Kỳ

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO DOANH NGHIỆP

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương (MOIT)

Thời gian: 13h30 – 17h00 chiều Thứ Hai, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Địa điểm:  Hội trường 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI (Tòa cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung chính:

Thương mại toàn cầu đã và đang chứng kiến những biểu hiện bảo hộ thương mại phức tạp, đặc biệt là ở một số thị trường lớn. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, cũng là thị trường chiếm tới 22% tổng số vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp mà hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt ở nước ngoài. Thời gian vừa qua, pháp luật và thực tiễn Hoa Kỳ về phòng vệ thương mại đã có một số thay đổi đáng kể, tác động trực tiếp tới xuất khẩu Việt Nam ở thị trường này.

Để giúp doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt Nam cập nhật các thông tin mới nhất về pháp luật và thực tiễn các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp ở Hoa Kỳ, đặc biệt là các nội dung liên quan tới Việt Nam, nhân dịp Đoàn công tác cấp cao của Bộ Thương mại Hoa Kỳ sang Việt Nam làm việc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương (MOIT) tổ chức Hội thảo: Xu hướng mới trong Pháp luật và Thực tiễn PVTM ở Hoa Kỳ - Cập nhật thông tin và khuyến nghị cho doanh nghiệp. Hội thảo có phần trình bày trực tiếp từ chuyên gia Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng như các thông tin cập nhật về tình hình phòng vệ thương mại của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cùng những thay đổi trong pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam.


Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: