Hàn Quốc thúc đẩy thương mại với ASEAN qua FTA và RCEP

Cuộc họp Ủy ban thực thi FTA Hàn Quốc-ASEAN lần thứ 20 được tổ chức nhằm xem xét các vấn đề còn tồn tại và thảo luận các cách để cải thiện hiệp định thương mại tự do song phương.

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy đàm phán cải thiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm tăng cường việc tận dụng các lợi thế mà FTA song phương đem lại cho doanh nghiệp.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết trong 2 ngày 12-13/3, nước này và các thành viên ASEAN đã tổ chức cuộc họp Ủy ban thực thi FTA Hàn Quốc-ASEAN lần thứ 20 tại Jakarta, Indonesia.

Mục đích chính của hội nghị lần này là xem xét các vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện FTA Hàn Quốc-ASEAN và thảo luận các cách để cải thiện hiệp định thương mại tự do song phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, một hội thảo về nghiên cứu chung nhằm cải thiện FTA Hàn Quốc-ASEAN và thương mại kỹ thuật số cũng đã được tổ chức. Theo đó, các nội dung nghiên cứu được chia sẻ để các bên cùng xem xét kết quả nghiên cứu chung và thảo luận cách thức cải thiện.

Các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc cũng đang tiến hành nghiên cứu chung để sửa đổi nhằm cập nhật những thay đổi trong tình hình sau khi ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào năm 2020.

Dựa trên các cuộc kết quả thu được từ hội nghị lần này, các bên sẽ tiến hành các thảo luận chuyên sâu để đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể dễ dàng tận dụng FTA Hàn Quốc-ASEAN.

Lĩnh vực thương mại mới như kỹ thuật số và chuỗi cung ứng cũng được thảo luận trong hội nghị lần này.

Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại tự do thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Ahn Chang-yong, cho biết ASEAN là đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chính vì thế, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế với ASEAN thông qua FTA Hàn Quốc-ASEAN và RCEP./.

Nguồn: Vietnamplus