Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết, năm 2022 xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Đức đạt gần 2,9 triệu tấn, phần lớn được xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), giảm 6,9% so với năm 2021.

Xuất khẩu thịt đã giảm 19,3% trong 5 năm qua. Năm 2017, chỉ có dưới 3,6 triệu tấn thịt được xuất khẩu từ Đức.

Xuất khẩu thịt lợn của Đức giảm rõ rệt trong 5 năm qua. Năm 2022, thịt lợn (chỉ dưới 1,5 triệu tấn) chỉ chiếm hơn một nửa (50,5%) lượng thịt xuất khẩu các loại của Đức. Từ năm 2017 đến năm 2022, lượng thịt xuất khẩu chỉ giảm hơn 1/5 (-20,4%). Xuất khẩu thịt bò giảm 11,4% xuống chỉ còn hơn 254.000 tấn trong cùng kỳ. Lượng thịt gia cầm xuất khẩu khá ổn định (-0,2%) và chỉ đạt dưới 481.500 tấn. Một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu thịt giảm có lẽ là do hạn chế nhập khẩu ở các nước nhập khẩu như Trung Quốc. Năm 2017, có 9,7% tổng lượng thịt xuất khẩu của Đức sang thị trường Trung Quốc, trong khi năm 2022, tỷ lệ này chỉ là 0,1%. Chăn nuôi ở Đức cũng giảm.

Nhập khẩu thịt giảm 16% trong 5 năm qua

Năm 2022, nhập khẩu thịt vào thị trường Đức đạt 2 triệu tấn, chủ yếu từ các nước EU, giảm 4,5% so với năm 2021. Nhập khẩu thịt đã giảm 15,9% trong 5 năm qua. Năm 2017, Đức nhập khẩu 2,4 triệu tấn thịt. Thịt lợn nhập khẩu đã giảm 23,4% từ năm 2017 đến năm 2022. Năm 2022 khoảng 701.400 tấn thịt lợn đã được nhập khẩu. Nhập khẩu thịt bò giảm 12% xuống dưới 324.200 tấn. Lượng thịt gia cầm nhập khẩu giảm nhẹ hơn, từ gần 693.600 tấn năm 2017 xuống còn khoảng 657.600 tấn năm 2022 (-5,2%).

Sản xuất thịt đã giảm đáng kể

Sản lượng thịt ở Đức cũng đang giảm. Theo kết quả sơ bộ, sản lượng thịt của Đức năm 2022 đạt khoảng 7triệu tấn thịt, giảm 8,1% so với năm trước. Sản lượng thịt đã giảm 13,9% trong 5 năm qua. Năm 2017, sản lượng thịt các loại đạt gần 8,2 triệu tấn. Sản lượng thịt lợn nói riêng đang giảm: lượng thịt lợn sản xuất đã giảm 18,5% từ năm 2017 đến năm 2022 xuống chỉ còn dưới 4,5 triệu tấn. Số lượng lợn có nguồn gốc nước ngoài được giết mổ ở Đức cũng giảm 68,7%. Sản lượng thịt bò cũng giảm (-12,8%). Vào năm 2022, sản lượng thịt bò năm 2022 đạt khoảng 984.600 tấn. Ngược lại, lượng thịt gia cầm sản xuất năm 2022 tăng nhẹ 1,8% so với năm 2017 lên 1,5 triệu tấn.

Giá thịt và các sản phẩm từ thịt đạt trên mức trung bình

Giống như giá của nhiều loại thực phẩm khác, giá thịt đã tăng trên mức trung bình trong năm 2022. Năm 2022, giá thịt và các sản phẩm từ thịt tăng 14,5% so với năm trước. Thịt gia cầm tăng cao nhất trong các loại thịt, tăng 22,9%. Giá các loại thịt khác cũng tăng đáng kể từ năm 2021 đến năm 2022. Thịt bò và thịt bê tăng 19,2%, thịt lợn tăng 16,7%.

Tiêu thụ thịt ở Đức giảm

Ở Đức, tiêu thụ thịt ngày càng giảm. Theo Văn phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang Đức, mức tiêu thụ bình quân đầu người là 55 kg vào năm 2021, giảm 12,4% so với năm 2011. Vào thời điểm đó, tiêu thụ thịt bình quân đầu người đạt 62,8 kg.

Nguồn: Vinanet