Giải quyết tranh chấp số DS407

14/05/2013    1813

Trung Quốc - Các biện pháp  thuế chống bán phá giá đối với Chốt cài bằng sắt hoặc thép nhập khẩu từ EU

Nguyên đơn:

EU

Bị đơn:

Trung Quốc

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 3.13.43.56.1.36.26.46.56.107,12.2.12.22.2.22.4
GATT 1994: Điều  VI:1

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

07/05/2010

  Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 07/05/2010

Tham vấn

Ngày 07/05/2010, EU yêu cầu tham vấn với Trung Quốc về các biện phápthuế chống bán phá giá tạm thời mà nước này áp dụng đối với chốt cài bằng sắt hoặc thép (iron or steel fasteners) nhập khẩu từ EU theo Thông báo 115 (2009) của Bộ Thương mại Trung Quốc. EU cho rằng Trung Quốc đã vi phạm một số điều khoản trong Hiệp định ADA và GATT 1994.

 Ngoài ra EU cũng khiếu nại rằng Điều 56 trong Quy định về Chống bán phá giá của Trung Quốc vi phạm rất nhiều các điều khoản trong Hiệp định ADA, DSU, và GATT 1994 vì theo Điều này “khi một quốc gia (khu vực) áp dụng các biện pháp chống bán phá giá phân biệt đối xử đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc thì Trung Quốc, tùy thuộc vào từng trường hợp thực tế, có thể áp dụng các biện pháp trả đũa tương ứng đối với quốc gia (khu vực) đó”.