Giải quyết tranh chấp số DS310

14/05/2013    667

Hoa Kỳ - Kết luận về thiệt hại của ITC đối với lúa mỳ nhập khẩu từ Canada

Nguyên đơn:

Canada

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định SCM: Điều  1015.115.215.415.519.1,32.1
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  13.13.23.43.518.1
GATT 1994: Điều  VI:6

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

08/04/2004

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 08/04/2004, Canada yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến:

-       Cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đối với lúa mỳ (hard red spring wheat) nhập khẩu từ Canada

-       Kết luận cuối cùng của USITC khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất lúa mì nội địa của Hoa Kỳ gây ra bởi sản phẩm lúa mỳ nhập khẩu từ Canada mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có kết luận là được trợ cấp và bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ.

-       Các mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức mà Hoa Kỳ áp dụng đối với lúa mỳ Canada sau theo lập luận trên.

Canada cho rằng các biện pháp này của Hoa Kỳ đã vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Điều VI:5(a) của GATT 1994, Điều 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 và 18.1 của Hiệp định ADA và Điều 10, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 19.1 và 32.1 của Hiệp định SCM.

Ngày 10/06/2004, do tham vấn không thành công,  Canada yêu cầu DSB thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp vụ việc này. Tại cuộc họp ngày 22/06/2004, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.