Giải quyết tranh chấp số DS225

14/05/2013    366

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm ống đúc nhập khẩu từ Ý

Nguyên đơn

EC

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 51118

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

5/2/2001

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 05/02/2001, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến việc Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đúc liền và ống dẫn chịu lực - gọi chung là ống đúc (seamless pipe) nhập khẩu từ Italy, cụ thê là:

i)        kết quả cuối cùng trong cuộc rà soát hoàng hôn do DOC tiến hành và được đăng tải trên Công báo liên bang ngày 07/11/2000.

ii)      một số khía cạnh về thủ tục mà DOC đã thực hiện để khởi xướng các cuộc rà soát hoàng hôn, quy định tại Mục 751 c) của Đạo luật Thuế quan 1930 và các quy định hướng dẫn thực hiện do DOC ban hành.

EC cho rằng các kết quả cuối cùng trong cuộc rà soát hoàng hôn nói trên đã vi phạm các Điều 5.8, 11.1 và 11.3 của Hiệp định ADA, đồng thời việc khởi xướng rà soát hoàng hôn cũng vi phạm các Điều 11.1, 11.3, và 18.4 của Hiệp định ADA và Điều XVI.4 của Hiệp định WTO.

Sau đó, không có thông báo gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.