Giải quyết tranh chấp số DS099

14/05/2013    391

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm DRAMS nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nguyên đơn

Hàn Quốc

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định AD (Điều VI của GATT 1994): Điều 5.8, 6, 2, 11, 17, 17.6(i); GATT 1994: Điều I, VI, X

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

14/08/1997

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm

29/01/1999

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm theo Điều 21.5

07/11/2000

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 14/08/1997, Hàn Quốc yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến việc DOC quyết định không dỡ bỏ thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị bán dẫn cho phép tiếp cận bộ nhớ linh hoạt DRAMS (Dynamic Random Access Memory Semiconductors) có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều 6 và 11 của Hiệp định ADA khi đưa ra quyết định nói trên trong khi đã có kết luận rằng các nhà sản xuất DRAMS của Hàn Quốc không bán phá giá trong vòng 3,5 năm liên tục, đồng thời không có chứng cứ cho thấy các nhà sản xuất DRAMS của Hàn Quốc sẽ bán phá giá trong tương lai.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công, do đó ngày 06/11/1997, Hàn Quốc đã khởi kiện vụ việc ra WTO bằng cách yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp. Tại cuộc họp ngày 18/11/1997, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, theo yêu cầu lần thứ hai của Hàn Quốc, tại cuộc họp ngày 16/01/1998, DSB đã đồng ý thành lập Ban Hội thẩm.

Ngày 10/03/1998, do hai bên không thể cùng thống nhất được về thành phần của Ban Hội thẩm, Hàn Quốc đã đề nghị Tổng giám đốc WTO chỉ định các thành viên cho Ban Hội thẩm. Ngày 19/03//1998, thành phần của Ban Hội thẩm đã được xác định.

Ngày 29/01/1999, Ban Hội thẩm đã hoàn thành công việc và gửi Báo cáo công khai tới tất cả các thành viên WTO. Trong đó, Ban Hội thẩm kết luận rằng Hoa Kỳ đã hành động vi phạm Điều 11.2 của Hiệp định ADA. 

Ngày 19/03/1999, DSB thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm.

Thực thi

Ngày 13/04/1999, Hoa Kỳ thông báo với DSB rằng họ đang nghiên cứu cách thức thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB. Ngày 26/07/1999, tại cuộc họp của DSB, hai bên thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận về khoảng thời gian hợp lý để Hoa Kỳ thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB là 8 tháng bắt đầu từ ngày 19/03/1999 và kết thúc vào ngày 19/11/1999.

Ngày 27/1/1999, tại cuộc họp của DSB, Hoa Kỳ tuyên bố đã hoàn thành các khuyến nghị và phán quyết của DSB. Cụ thể DOC, đã sửa đổi Mục 351.222(b) bằng cách xóa bỏ tiêu chuẩn “không có khả năng” và đưa vào tiêu chuẩn “cần thiết” của Hiệp định ADA. Sau đó, ngày 04/11/1999, DOC đã ban hành Quyết định sửa đổi các Kết luận cuối cùng trong cuộc Rà soát Hành chính lần thứ 3, theo đó dỡ bỏ mức thuế chống bán phá giá hiện đang áp dụng đối với sản phẩm DRAMs nhập khẩu từ Hàn Quốc do không thấy có khả năng tái diễn hành vi phá giá.

Rà soát tuân thủ

Ngày 09/03/2000, Hàn Quốc thông báo với DSB rằng các biện pháp mà Hoa Kỳ đã thực hiện nhằm tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB là không phù hợp với các quy định tại Hiệp định ADA và Điều X:1 của GATT 1994. Do đó, Hàn Quốc đề nghị chuyển vấn đề này tới Ban Hội thẩm ban đầu theo Điều 21.5 DSU. Ngày 06/04/2000, Hoa Kỳ đệ trình yêu cầu chính thức lên DSB về vấn đề này. Tại cuộc họp ngày 25/04/2000, DSB đã đồng ý triệu tập lại Ban Hội thẩm ban đầu theo Điều 21.5 của DSU.

EC bảo lưu quyền tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba.

Ngày 11/05/2000, Ban Hội thẩm tuân thủ được thành lập.

Ngày 19/09/2000, Hàn Quốc yêu cầu Ban Hội thẩm tạm ngừng các công việc đang tiến hành kể cả việc ban hành Báo cáo tạm thời “cho đến khi có thông báo tiếp theo” theo như Điều 12.12 của DSU. Ban Hội thẩm đã đồng ý với yêu cầu này ngày 21/09/2000.

Ngày 20/10/2000, các bên thông báo với DSB rằng họ đã thống nhất được một giải pháp chung đó là Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá sau rà soát hoàng hôn.

Vụ việc kết thúc.