Giải quyết tranh chấp số DS385

14/05/2013    337

EC - Các cuộc rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với PET nhập khẩu từ Ấn Độ

Nguyên đơn:

Ấn Độ

Bị đơn:

EC

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định SCM: Điều  12.112.412.512.721.321.4
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  6.16.26.5, , 6.811.111.311.4,11.518.4

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

04/12/ 2008

 

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 04/12/2008, Ấn Độ yêu cầu tham vấn với EC vì cho rằng:

-       (a) Điều 11(2) Quy định Cơ bản về Chống bán phá giá của EC đi kèm với Quy định 1182/71 và (b) Điều 18(1) Quy định Cơ bản về Chống trợ cấp của EC đi kèm Quy định 1182/71 vi phạm các Điều 11.3 của Hiệp định ADA và Điều 21.3 của Hiệp định SCM tương ứng, bởi vì các quy định này không yêu cầu chấm dứt áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp sau thời hạn 5 năm kể từ ngày áp thuế và cho phép tiến hành rà soát cuối kỳ sau thời hạn đó. Đồng thời, Ấn Độ cũng cáo buộc rằng các quy định này của EC vi phạm các nghĩa vụ của EU theo Điều 18.4 của Hiệp định ADA, Điều 32.5 của Hiệp định SCM và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.

-       Các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức mà EC áp dụng đối với sản phẩm PET của Ấn Độ sau các cuộc rà soát cuối kỳ là vi phạm các nghĩa vụ của EU lần lượt theo Điều VI của GATT 1994, Điều 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.8 và Phụ lục II của Hiệp định ADA, và Điều 21.3, 21.4, 12.1, 12.4, 12.5 và 12.7 của Hiệp định SCM.

Tuy nhiên, sau đó không có thêm thông tin gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.