Tin tức

Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Dự thảo quy định Quy tắc xuất xứ trong RCEP

04/10/2021    248

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9/5/2013. Tháng 11/2019, các nước thành viên đã cơ bản hoàn tất đàm phán văn kiện RCEP (trừ Ấn Độ - đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này). Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) đã ký kết RCEP. Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày được thông qua bởi ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và 3 nước thành viên không thuộc ASEAN.

Để thực thi Hiệp định, Bộ Công Thương đã soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong RCEP. Liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Dự thảo nêu rõ, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được phát hành bởi tổ chức cấp của nước thành viên xuất khẩu, dựa trên đơn đề nghị của nhà xuất khẩu, nhà sản xuất hoặc người đại diện của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất. Về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, Dự thảo quy định, cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên nhập khẩu có thể tiến hành kiểm tra, xác minh theo những phương thức gửi thư đề nghị yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp thêm thông tin hoặc gửi thư đề nghị yêu cầu nhà xuất khẩu hay nhà sản xuất cung cấp thêm thông tin. 

Dự kiến Thông tư này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các Doanh nghiệp/Hiệp hội có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước thành viên RCEP. Để bảo đảm quyền và lợi ích của Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của Doanh nghiệp/Hiệp hội xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Bản mềm Dự thảo Thông tư và các Phụ lục được đính kèm dưới đây: