Tin tức

Lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo NĐ ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt thực hiện HĐTM song phương Việt Nam – Lào

10/03/2021    268

Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào được ký tại Viên-chăn vào ngày 03 tháng 03 năm 2015, và gia hạn từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 11 năm 2021. Để triển khai cam kết mở cửa thị trường hàng hóa trong Hiệp định này, theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện HĐTM song phương Việt Nam – Lào giai đoạn từ 04/10/2020 đến 04/11/2021, phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Danh mục AHTN 2017 (ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung).

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với Lào. Để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp liên quan, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 18/03/2021 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.com

Bản mềm Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định được đính kèm dưới đây: