Dịch vụ tư vấn của Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI

10/08/2020    129

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2010, Trung tâm WTO và Hội nhập, – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hiện được cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đánh giá là đầu mối thông tin, tư vấn uy tín và hiệu quả nhất về các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế (WTO, FTA, các rào cản thương mại…) tại Việt Nam.

Trong suốt 10 năm hoạt động của mình, Trung tâm đã cung cấp các dịch vụ thông tin, tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho các  các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham vấn để có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ WTO, các FTA và các hiệp định thương mại quốc tế khác, phòng tránh và tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực có thể có từ các hiệp định này.

Tuy nhiên, trước nhu cầu thông tin, tư vấn của doanh nghiệp, hiệp hội, các nhà nghiên cứu ngày càng phức tạp, chuyên sâu, đòi hỏi phải huy động nguồn nhân lực nội bộ và/hoặc mạng lưới chuyên gia để hỗ trợ thực hiện, nguồn lực tự thân của Trung tâm không đủ đáp ứng. Sự hỗ trợ về nguồn lực từ các đơn vị thụ hưởng tư vấn là rất cần thiết để Trung tâm có thể tiếp tục duy trì và phát huy hoạt động thông tin và tư vấn này.

Do đó, từ ngày 1/9/2020, Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI tiến hành thu phí đối với một số trường hợp tư vấn. Cụ thể như sau:

Các trường hợp tư vấn miễn phí

Yêu cầu tư vấn về vấn đề đơn giản, về các thông tin mà Trung tâm sẵn có, không đòi hỏi việc tìm kiếm mới, tra cứu phân tích hoặc tham vấn/trao đổi với chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Ví dụ:

 • Tư vấn về tiến trình đàm phán/thực thi, giá trị pháp lý, phạm vi cam kết của các FTA…
 • Tư vấn về các địa chỉ/nguồn dữ liệu sẵn có về thị trường, hàng rào phi thuế…
 • Tư vấn cách thức tra cứu cam kết thuế quan, biểu thuế quan,…

Đối với các trường hợp này, hình thức tư vấn duy nhất của Trung tâm là trả lời qua email.

Các trường hợp tư vấn có thu phí

Các yêu cầu tư vấn ngoài các trường hợp tư vấn miễn phí nêu trên sẽ được tính phí theo mức độ và hình thức tư vấn (gói dịch vụ tư vấn).

Yêu cầu tư vấn

Tư vấn qua văn bản*

Tư vấn trực tiếp**

Mức độ 1:

Yêu cầu tư vấn cần tra cứu, phân tích chuyên môn để trả lời

200.000 - 500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

Mức độ 2:

Yêu cầu tư vấn cần tra cứu, phân tích chuyên môn, tìm kiếm thông tin, và/hoặc tham khảo mạng lưới chuyên gia chuyên ngành để trả lời

1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Mức độ 3:

Yêu cầu tư vấn đòi hỏi việc tổng hợp dữ liệu phức tạp, nghiên cứu sâu và soạn thảo báo cáo tổng hợp bởi chuyên gia

Từ 5.000.000 VNĐ trở lên

Không áp dụng

* Văn bản trả lời bằng email, hoặc văn bản giấy (nếu có yêu cầu)

** Tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia của Trung tâm, tại văn phòng của Trung tâm

 • Yêu cầu tư vấn mức độ 1: Thời gian tư vấn không quá 01 giờ
 • Yêu cầu tư vấn mức độ 2: Thời gian tư vấn không quá 02 giờ

Chú ý:

 • Trường hợp lựa chọn cả hai hình thức tư vấn thì mức phí là tổng của hai hình thức tư vấn
 • Ưu đãi giảm 50% phí tư vấn cho Hội viên VCCI (không áp dụng đối với Hình thức tư vấn Mức độ 3) Vui lòng kèm theo bằng chứng về việc đóng phí hội viên VCCI trong vòng 06 tháng liền trước

Quy trình tư vấn

Quy trình này áp dụng cho tất cả các trường hợp yêu cầu tư vấn (bao gồm miễn phí và có phí)

Bước 1: Nhận Yêu cầu tư vấn qua email/văn bản

Để bảo đảm việc hiểu chính xác, đầy đủ về Yêu cầu tư vấn, các Yêu cầu tư vấn cần được gửi Trung tâm dưới dạng văn bản (email hoặc Công văn), với ít nhất các nội dung:

 • Bối cảnh/Lý do/Vụ việc
 • Vấn đề/nội dung cần tư vấn (câu hỏi/yêu cầu cụ thể)
 • Thông tin cá nhân/đơn vị cần tư vấn (Tên – Địa chỉ, điện thoại, email)

Trường hợp Trung tâm nhận được Yêu cầu tư vấn qua điện thoại, trao đổi trực tiếp, cán bộ Trung tâm sẽ hướng dẫn để Cá nhân/Đơn vị cần tư vấn gửi email Câu hỏi tới Trung tâm.

Địa chỉ tiếp nhận Yêu cầu tư vấn của Trung tâm:

Bước 2: Phản hồi và phân loại Yêu cầu tư vấn

Trên cơ sở phân tích ban đầu đối với Yêu cầu tư vấn, Trung tâm sẽ phản hồi về Cá nhân/Đơn vị cần tư vấn về:

 • Loại tư vấn (miễn phí hay có tính phí)
 • Nếu là trường hợp miễn phí: Trung tâm sẽ trả lời/tư vấn trong thời gian cho phép
 • Nếu là trường hợp có thu phí: Trung tâm sẽ gửi bản dự kiến phí cụ thể với Yêu cầu tư vấn (Mức độ Hình thức)

Bước 3: Lựa chọn Hình thức tư vấn

Chú ý: Các bước từ bước 3 trở đi chỉ áp dụng với trường hợp tư vấn có thu phí.

Cá nhân/Đơn vị chấp nhận dịch vụ tư vấn gửi phản hồi cho Trung tâm (qua địa chỉ email Trung tâm) về:

 • Hình thức tư vấn lựa chọn, và
 • Nếu là Yêu cầu tư vấn Mức độ 12: Thông tin về việc đã thanh toán phí (ví dụ bản chụp Xác nhận chuyển khoản, bản chụp Ủy nhiệm chi…về khoản tiền đã thanh toán vào Tài khoản của VCCI)
 • Nếu là Yêu cầu tư vấn Mức độ 3: Vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm để giao kết Hợp đồng Tư vấn

Khi nhận được phản hồi lựa chọn của Cá nhân/Đơn vị cần tư vấn, Trung tâm sẽ gửi email xác nhận việc tư vấn.

Bước 4: Thực hiện tư vấn

Trung tâm sẽ triển khai nghiên cứu, phân tích và trả lời Yêu cầu tư vấn bảo đảm các thời hạn như trong Bảng dưới đây.

Các thời hạn được tính theo ngày làm việc, từ ngày Trung tâm nhận được Thông tin về việc đã thanh toán phí hoặc từ ngày ký Hợp đồng tư vấn (nêu tại Bước 3).

Yêu cầu tư vấn

Tư vấn qua văn bản

Tư vấn trực tiếp

Mức độ 1

03 ngày

Theo sắp xếp thời gian cụ thể giữa hai Bên

Mức độ 2

07 ngày

Mức độ 3

Theo thời hạn trên Hợp đồng

Theo thời hạn trên Hợp đồng