Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Mozambique Và Việt Nam

15/01/2019    453

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Mô-Dăm-Bích

Nơi ký kết: Maputo

Ngày ký: 14/11/2003

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Cộng Hòa Mô-Dăm-Bích

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Mô-Dăm-Bích (file Tiếng Việt)