Tin tức

Thay đổi thời hạn và phương thức kiểm tra tại nguồn năm 2021 đối với cơ sở sản xuất thực phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc

30/07/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong năm 2021, Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Hàn Quốc thực hiện hoạt động kiểm tra tại nguồn qua hình thức trực tuyến cho Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS). 

Đây là hình thức kiểm tra lâm thời thay thế cho hoạt động kiểm tra tại hiện trường do các chuyên gia MFDS thực hiện định kỳ.

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã có thông báo về việc thay đổi thời hạn và phương thức kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trong năm 2021. Cụ thể: 

- Thời hạn hoàn thành hồ sơ: ngày 30 tháng 8 năm 2021.

- Phương thức nộp hồ sơ: các doanh nghiệp có tên trong danh sách kiểm tra nộp hồ sơ tại cổng trực tuyến:  https://impfood.mfds.go.kr.

Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và hoàn thiện các bước kiểm tra theo yêu cầu của MFDS nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu sản phẩm thực phẩm sang Hàn Quốc được liên tục, thông suốt.

Source: Bộ Công Thương