Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID-19: Đề xuất cho Việt Nam

14/07/2021

Thời gian thực hiện: 04/2021

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Đại dịch COVID-19 kể từ đầu năm 2020 đã có những tác động bất lợi, sâu rộng, cả trực tiếp và gián tiếp đối với kinh tế toàn cầu. Đến thời điểm tháng 3/2021, đại dịch vẫn có những diễn biến hết sức khó lường, cho dù nhiều nước đã bắt đầu quá trình phổ biến vắc–xin. Quan ngại về suy giảm kinh tế, mất việc làm… do đại dịch COVID-19 gây ra đã khiến nhiều quốc gia thực thi các chính sách nới lỏng tiền tệ và triển khai các gói hỗ trợ tài khóa với quy mô chưa từng có tiền lệ. Bên cạnh tác động làm gia tăng rủi ro nợ toàn cầu và khả năng phục hồi không đều giữa các nền kinh tế, các biện pháp hỗ trợ này cũng đặt ra quan ngại về việc nhiều nước giảm sự lưu tâm đối với cải cách thể chế kinh tế.

Báo cáo “Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế kinh tế sau đại dịch COVID-19: Đề xuất cho Việt Nam” đã xác định những yêu cầu và lộ trình cho Việt Nam để thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, báo cáo tập trung phân tích những yêu cầu về thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID-19 mà Việt Nam cần hướng tới.

Bản mềm báo cáo được đính kèm dưới đây: