Kết quả nghiên cứu

Kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường tính chủ động của một số ngành kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc

Từ đầu tháng 5/2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ngày 16/7/2014, Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Chưa rõ ý định và các hành động tiếp theo của Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, sự việc này gây ra các hệ lụy đang hoặc có thể xảy ra trong tương lai trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, và là bước ngoặt thúc đẩy chúng ta phải kiên quyết hơn, triệt để và mạnh mẽ hơn trong các nỗ lực để tăng tự chủ kinh tế của một số ngành kinh tế, trước hết là với thị trường Trung Quốc.

Với mục tiêu rà soát và đưa ra các kiến nghị về các giải pháp cấp bách cũng như trong lâu dài nhằm tăng tính tự chủ của một số ngành kinh tế trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có sáng kiến tập hợp các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các hiệp hội doanh nghiệp trong các ngành kinh tế liên quan để thảo luận, xác định bức tranh hiện trạng chung cũng như trao đổi về các đề xuất thích hợp trình Chính phủ.

Sau đây là kết quả của những thảo luận này, sắp xếp lần lượt theo các vấn đề chung và các ngành kinh tế cụ thể.

Download Nghiên cứu đầy đủ tại đây:

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác