Kết quả nghiên cứu

Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP

Thực hiện Quyết định 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong các đàm phán thương mại, tiếp tục các khuyến nghị về phương án đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Khuyến nghị về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP.

Nghiên cứu phục vụ Khuyến nghị này được thực hiện trên cơ sở phân tích Dự thảo Chương Sở hữu trí tuệ theo đề xuất của Hoa Kỳ trong TPP (bản được tiết lộ tháng 5/2012 tại Hoa Kỳ) ở những nội dung suy đoán là có tác động bất lợi đến những cộng đồng lớn và nhạy cảm của Việt Nam (như cộng đồng người bệnh sử dụng các loại dược phẩm, người nông dân sử dụng các sản phẩm hóa chất nông nghiệp, giới nghiên cứu sử dụng các kiến thức trong tài liệu, sách khoa học nước ngoài…). Cụ thể, Khuyến nghị đưa ra các phân tích về các đề xuất của Hoa Kỳ liên quan tới Sáng chế, Độc quyền dữ liệu, Chỉ dẫn địa lý và Bản quyền.

Trong mỗi phân tích của Khuyến nghị đều có đối chiếu với hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể của Việt Nam, đánh giá tính hợp lý về lý thuyết và thực tế của các điều khoản Hoa Kỳ đề xuất. Các đề xuất về phương án đàm phán được đưa ra với cân nhắc đầy đủ đến lợi ích của các nhóm liên quan, doanh nghiệp, Nhà nước và toàn xã hội.

Nghiên cứu và các kiến nghị về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP này đã nhận được sự ủng hộ của 47 Hiệp hội và các tổ chức, đơn vị khác có liên quan (đại diện cho trên 43.300 doanh nghiệp, cá nhân thành viên).

Download bản Khuyến nghị đầy đủ dưới đây:

Các bài khác