Sản phẩm chính

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) đã chính thức được hai Bên tuyên bố hoàn tất đàm phán đầu tháng 12/2015 và được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thể chế pháp luật và kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Xem thêm

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nền kinh tế hai bờ Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Sau hơn 05 năm đàm phán, Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán cuối năm 2015, được ký chính thức đầu năm 2016 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2018.

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thời gian thực hiện: 2016

Xem thêm

Trong những năm gần đây, Internet đã có ảnh hưởng và lan rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng hiện đại, cho phép mọi người tự tao ra thế giới riêng cho mình. Con người có thể dễ dàng chia sẻ ý tưởng, câu chuyện của mình, hoặc thậm chí là tham gia vào nhiều cuộc thảo luận trực tuyến với những người chưa bao giờ gặp mặt. Không dừng lại ở đó, tác dụng tuyệt vời của truyền thông xã hội còn có tác động mạnh mẽ đến cả cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Xem thêm

Trong một thập kỷ trở lại đây, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại của Việt Nam diễn ra rất mạnh mẽ, khởi đầu bằng việc gia nhập WTO và tiếp đó là ký kết một loạt các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA).

Xem thêm

Trong một thập kỷ trở lại đây, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại của Việt Nam diễn ra rất mạnh mẽ, khởi đầu bằng việc gia nhập WTO và tiếp đó là ký kết một loạt các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA).

Xem thêm

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt với việc đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) quan trọng với nhiều đối tác thương mại lớn và mục tiêu hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Với cac FTAs và AEC này, nền kinh tế của Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi phải mở rộng cánh cửa cho hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt thông qua việc cắt giảm, loại bỏ thuế quan, đặc biệt từ sau 2015.

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 20+21 (Quý III+IV/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý III+IV/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với các sản phẩm chế biến nằm trong nhóm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây, ngành chế biến gỗ đang nhận được sự quan tâm của Chính phủ trong các chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, thương mại. 

Xem thêm

Hội nhập quốc tế là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế nước ta. Thời gian vừa qua, hội nhập đã mang lại những chuyển biến đáng kể trong cơ cấu và hiệu quả sản xuất kinh doanh nền kinh tế. Hội nhập mang tới cho các ngành kinh tế cơ hội để đa phương hóa, đa dạng hóa các đối tác, tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng một nền kinh tế chung tự chủ và thịnh vượng.

Xem thêm