Tin tức thực thi

 • Việt Nam là hình mẫu thành công của WTO về hội nhập

  Năm 2009, Việt Nam đã thực hiện một khối lượng lớn công việc hội nhập. Những kết quả đó đã góp phần tích cực cho duy trì mức tăng trưởng, đạt các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, cải thiện năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, vị thế và sự tín nhiệm Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế.
 • Việt Nam không vi phạm cam kết về giá của WTO

  Theo tin từ Bộ Tài chính, trong thời gian xây dựng, hoàn tất Thông tư 122, Bộ đã lấy ý kiến đóng góp của các bộ, các ngành, các địa phương và đăng toàn bộ dự thảo thông tư trên website của Bộ Tài chính 60 ngày.
 • Tổng Giám đốc WTO: Việt Nam hội nhập thành công

  Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhấn mạnh Việt Nam là điển hình đổi mới và hội nhập thành công và WTO hài lòng hợp tác với Việt Nam.
 • Thời kỳ hậu WTO: Cần một cơ chế chống “sốc”

  Tròn 3 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp Việt Nam ít nhiều đã học được cách chống đỡ với các cú sốc, nhưng có thể nhận thấy, vẫn còn những lĩnh vực chưa phát triển đúng với tiềm năng.
 • Nông nghiệp - bài học sau ba năm hội nhập WTO

  Việc hội nhập WTO trong ba năm qua để lại một số bài học quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt là khu vực nông nghiệp và thương mại nông sản.