WTO và Việt Nam

Gia nhập WTO, Việt Nam phải tiến hành hàng loạt các thay đổi về chính sách và pháp luật để tuân thủ các nguyên tắc và quy định của tổ chức này. Dưới đây là nội dung các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, tình hình thực thi và những nghiên cứu, tranh luận xung quanh vấn đề này

Tin tức

Obama, Nike và TPP

(TBKTSG) - Hai điều đáng ngạc nhiên về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà thật ra cũng là một: nói đến TPP là nói đến các nghịch lý và người ta thường sử dụng các nghịch lý này theo kiểu nói cách nào nghe cũng xuôi tai.