WTO và Việt Nam

Gia nhập WTO, Việt Nam phải tiến hành hàng loạt các thay đổi về chính sách và pháp luật để tuân thủ các nguyên tắc và quy định của tổ chức này. Dưới đây là nội dung các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, tình hình thực thi và những nghiên cứu, tranh luận xung quanh vấn đề này

Tin tức

Tìm đường xuất gạo sang Châu Phi

BizLIVE - Bộ Công Thương đang có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu gạo do lo ngại một năm khó khăn cho xuất khẩu gạo của Việt Nam do cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan và Ấn Độ.

Ấn phẩm

Báo cáo Nghiên cứu "Hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ"

Báo cáo được thực hiện nhằm nghiên cứu hiện trạng năng lực cạnh tranh của ngành chế biến gỗ Việt Nam, xác định định hướng phát triển phù hợp của ngành này trong tương lai để từ đó có thể đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp, đặc biệt trong các đàm phán mở cửa thương mại.
Báo cáo nằm trong khuôn khổ hoạt động NSO-5 năm 2014 của Dự án EU-MUTRAP, với sự phối hợp của Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.