Tin tức

Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về TPP

(DĐDN) – Để có thể cạnh tranh được với hàng hóa các nước sau TPP, trước tiên và trên hết doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về TPP để xem lợi ích mà mình tìm kiếm nằm ở đâu, thách thức ở đâu, điều kiện của TPP là gì, từ đó xác định xem mình phải chuẩn bị gì để đáp ứng điều kiện hay hóa giải những thách thức.