Nghiên cứu - Tranh luận

Ấn phẩm - “Hiệp định TRIPS: Thay đổi bộ mặt và cách xây dựng chính sách của Sở hữu trí tuệ”

WTO, 2015

Giới thiệu:

Gia tăng sự tham gia vào thương mại IP

Ý tưởng về thương mại, và những gì làm cho thương mại có giá trị cho xã hội, đã phát triển xa hơn việc chỉ vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Đổi mới, sáng tạo và xây dựng thương hiệu đại diện cho một số lượng lớn các giá trị thay đổi trong thương mại quốc tế hiện nay. Làm thế nào để nâng cao giá trị này và làm thế nào để thúc đẩy dòng chảy của hàng hóa và dịch vụ có kiến ​​thức phong phú qua biên giới đã trở thành việc cân nhắc không thể thiếu trong chính sách phát triển và thương mại. Hiệp định TRIPS là một sự công nhận pháp lý về tầm quan trọng của liên kết giữa IP và thương mại.

Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực vào năm 1995, thế giới của IP đã chuyển đổi. Nhiều bên hơn sử dụng hệ thống IP, dẫn đến sự đa dạng rất lớn về cách quyền IP được sử dụng. Thay đổi lớn trong pháp luật và chính sách IP trên toàn cầu đã được đi kèm với những thay đổi không kém kịch tính trong cách IP được giao dịch quốc tế. Các nền kinh tế đang phát triển ngày càng tham gia vào thương mại IP khi họ vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường năng lực đổi mới và sáng tạo của họ.

Tải tài liệu tại đây

Các bài khác