Nghiên cứu - Tranh luận

 • Ấn Độ: Việc sử dụng các rào cản thương mại tạm thời

  Trong khi Ấn Độ đã từng không sử dụng các biện pháp chống bán phá giá, tự vệ và chống trợ cấp (các rào cản thương mại tạm thời) trong thời kỳ trước năm 1992, thì sau này, Ấn Độ lại trở thành nước sử dụng phổ biến các công cụ này trong WTO. Có sự gia tăng trong việc Ấn Độ tiến hành các cuộc điều tra tự vệ toàn cầu, cũng như là riêng đối với Trung Quốc trong thời kỷ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
 • Duy trì các nguyên tắc của WTO: Các nguyên tắc về thủ tục và bản chất kinh tế trong các quy định về tự vệ của GATT/WTO

  Việc sử dụng có tính xây dựng các biện pháp tự vệ cũng như các công cụ phòng vệ thương mại khác đã được hỗ trợ hiệu quả bởi các quy tắc thủ tục (ví dụ, sự tham gia của các bên quan tâm) hơn là nhờ các quy định cụ thể hóa các trường hợp được giới hạn nhập khẩu (ví dụ, thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp nội địa là kết quả của hoạt động nhập khẩu). Chương này đưa ra các quan điểm trên thông qua việc miêu tả cách thức các nhà cải cách của Châu Mỹ Latinh sử dụng các biện pháp tự vệ cũng như chống bán phá giá như một phần của quá trình tự do hóa mà họ đưa ra trong những thập kỷ gần đây. Chương này cũng cung cấp tư liệu về sự phát triển của các cơ quan về chính sách thương mại của Hoa Kỳ như USTR (Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ) và Ủy ban cố vấn Thương mại – Công nghiệp cũng như “Mục 301” và cách thức các quy trình thủ tục về tự vệ đóng vai trò quan trọng đối với các nhà nhập khẩu.
 • Các chính sách đối nội, sự bảo hộ ngầm và GATT/WTO

  Với việc cắt giảm các hàng rào thuế quan trên toàn cầu, các quy định của chính sách đối nội ngày càng gia tăng vai trò quan trọng các Hiệp định thương mại quốc tế. Điều này kéo theo việc nở rộ các bài nghiên cứu lý thuyết đề cập tới việc hội nhập hoàn toàn rõ ràng của chính sách đối nội trong các Hiệp định thương mại.
 • Các nền kinh tế mới nổi, chính sách thương mại và cú sốc nền kinh tế vĩ mô

  Bài viết đánh giá tác động của các cú sốc của nền kinh tế vĩ mô lên chính sách thương mại của 13 nền kinh tế mới nổi trong thời kỳ từ năm 1989 tới năm 2010. Tác giả cũng nghiên cứu các yếu tố quyết định của các biện pháp song phương được xây dựng cẩn thận của các hạn chế nhập khẩu mới được áp dụng sâu rộng.
 • Liệu việc WTO cho phép các quốc gia áp dụng biện pháp chống bán phá giá có hợp lý?

  WTO hiện có 153 thành viên, thừa nhận 3 hình thức của các biện pháp chống bán phá giá, đó là: biện pháp tạm thời, cam kết về giá và thuế chống bán phá giá chính thức. Ba biện pháp đó được điều chỉnh bởi Hiệp định Chống bán phá giá. Theo các quy định của WTO, phá giá không bị cấm, nhưng các thành viên WTO có quyền áp dụng các biện pháp bảo hộ nền công nghiệp nội địa khỏi các tác động xấu từ phá giá.