Văn kiện cơ bản của WTO

Hiệp định về mua sắm chính phủ

Trong Văn kiện cơ bản của WTO, đây là hiệp định quy định về các thủ tục gia nhập  hiệp định về mua sắm của chính phủ được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nước thành viên là các quốc gia đang phát triển tham gia hiệp định. Hiệp định quy định việc tham vấn giữa các quốc gia đã tham gia Hiệp định và các chính phủ có đề nghị gia nhập. Hiệp định quy định sẽ thành lập ban công tác xem xét đề xuất tổng thể của các thành viên xin gia nhập (nói cách khác, là những tổ chức công mà việc mua sẳm có liên quan đến cạnh tranh quốc tế) cũng như các cơ hội xuất khẩu cho các nước xin gia nhập trên thị trường của các thành viên đã tham gia Hiệp định.

 

Văn bản hiệp định

Hiep dinh mua sam chinh phu

Đính kèmSize
Hiep dinh mua sam chinh phu.doc178.5 KB
2011.05.09 GPA 1994 - V.doc207 KB

Các bài khác