Nghiên cứu - Tranh luận

Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam

Báo cáo này là kết quả nghiên cứu do các chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của Dự án MUTRAP III. Báo cáo nhằm giúp Việt Nam xác định các tác động và hiệu quả của một số hiệp định thương mại tự do (FTA) – đặc biệt là ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc – New Zealand và AFTA – thông qua việc đánh giá những tác động kinh tế xã hội chính đối với Việt Nam trước và sau khi tham gia các hiệp định thương mại ưu đãi này. Nghiên cứu này cũng xem xét đến các hiệp định đã ký với Nhật Bản và Trung Quốc và hiệp định được đề xuất đàm phán với EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Chi-lê. Từ đó rút ra những bài học cụ thể cho đàm phán thương mại của Việt Nam trong tương lai. 

Tải tài liệu nghiên cứu đầy đủ tại đây:

Các bài khác