Tóm tắt các vụ tranh chấp

U-crai-na: Thuế đối với rượu chưng cấtTiêu đề:   Nguyên đơn: Môn-đô-va Bị đơn: Ucraina Các bên thứ ba:   Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn): GATT 1994: Điều III:2

Xem thêm

Hoa Kỳ: Các biện pháp chống bán phá giá đối với một số loại tôm đông lạnh nhập khẩu từ Trung QuốcTiêu đề:   Nguyên đơn: Trung Quốc Bị đơn Hoa Kỳ Các bên thứ ba:  

Xem thêm

Môn-đô-va: Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu và lưu thông hàng hóa nội địa (Phí môi trường)Tiêu đề:   Nguyên đơn: Ucraina Bị đơn Môn-đô-va Các bên thứ ba:  

Xem thêm

Hoa Kỳ: Biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán cacbon chống ăn mòn của Hàn QuốcTiêu đề:   Nguyên đơn: Hàn Quốc Bị đơn Hoa Kỳ Các bên thứ ba:   Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Xem thêm

Cộng hòa Đô-mi-ni-ca: Các biện pháp tự vệ đối với việc nhập khẩu các sản phẩm túi xách polypropylene và sợi hình ốngTiêu đề: Cộng hòa Đô-mi-ni-ca – Các biện pháp tự vệ Nguyên đơn: En Xan-va-đo Bị đơn Cộng hòa Đô-mi-ni-ca Các bên thứ ba:

Xem thêm

Trung Quốc: Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với một số sản phẩm thép của Hoa KỳTiêu đề: Trung Quốc - Sản phẩm thép từ cuộn dẹt dạng tấm Nguyên đơn: Hoa Kỳ Bị đơn Trung Quốc Các bên thứ ba:

Xem thêm

Ca-na-đa: Một số biện pháp gây ảnh hưởng đến ngành năng lượng tái tạoTiêu đề:   Nguyên đơn: Nhật Bản Bị đơn Canada Các bên thứ ba:   Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Xem thêm

Cộng đồng châu Âu — Các biện pháp liên quan đến nhập khẩu Gỗ Conifers từ Canada Tham vấn ngày 17 tháng 6 năm 1998 Tiêu đề:   Nguyên đơn: Canada Bị đơn: Cộng đồng châu Âu Các bên thứ ba:  

Xem thêm

Mỹ — Luật Chống Bán phá giá năm 1916 Tiêu đề: Mỹ — Bộ luật 1916 (EC) Nguyên đơn: Cộng đồng châu Âu Bị đơn: Mỹ Các bên thứ ba: Ấn Độ; Nhật Bản; Mêhicô

Xem thêm

Cộng đồng châu Âu — Các biện pháp liên quan đến Amiăng và sản phẩm có chứa Amiăng Thông qua báo cáo ngày 5 tháng 4 năm 2001, không có yêu cầu thêm Tiêu đề: Cộng đồng châu Âu — Amiăng Nguyên đơn: Canada Bị đơn: Cộng đồng châu Âu

Xem thêm