Diễn biến đàm phán

Ủy ban châu Âu: Tóm lược nội dung EVFTA

Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA). 

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố bản Tóm lược về nội dung EVFTA.

Download bản Tóm lược bằng Tiếng Anh tại đây:
Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA). 
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố bản Tóm lược về nội dung EVFTA.
Tập tin đính kèm: 

Các bài khác