Việt Nam và Công ước Vien

Bộ Công thương lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về việc “Việt Nam có nên gia nhập Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước CISG)?”

Theo đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế về việc “Đề xuất Việt Nam gia nhập Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980 – CISG) tháng 5/2010, Chính Phủ đã có văn bản ngày 22/10/2010 giao Bộ Công thương nghiên cứu khả năng tham gia Công ước CISG này.

Tháng 1/2012, Bộ Công thương đã hoàn thành việc nghiên cứu khả năng Việt Nam tham gia Công ước Viên 1980 từ góc độ của Nhà nước. Theo quy trình quy định, Bộ Công thương tiến hành công khai kết quả nghiên cứu và lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về việc này. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu đính kèm dưới đây

Bộ Công thương phối hợp với Trung tâm WTO - VCCI tiến hành công khai các nội dung này và mong nhận được ý kiến phản hồi (thông qua trả lời bản Phiếu điều tra dưới đây) của Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Bản trả lời Phiếu điều tra xin gửi trước ngày 31/03/2012 về các địa chỉ dưới đây:

Trung tâm WTO

Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh,  Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 35771458 (chị Nguyễn Thị Thùy Dung); Fax: 04 35771459

Email: dungntt@vcci.com.vn

hoặc

Vụ Pháp chế

Bộ Công Thương

Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email : PhuongVMN@moit.gov.vn (chị Võ Mai Nguyên Phương)

Các bài khác