Việt Nam và Công ước Viên

 • Việt Nam áp dụng Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế từ năm 2017

  Từ ngày 1-1-2017 tới, Công ước Viên năm 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên Hợp Quốc (CISG) sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, mở ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong giao thương hàng hóa quốc tế.

 • Việt Nam gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  Cuối tháng 11, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

 • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương Việt Nam gia nhập Công ước Viên

  Ngày 14/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn số 413/VPCP-QHQT đồng ý với đề xuất trên của Bộ Công Thương, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã đống ý với chủ trương Việt Nam gia nhập Công ước Viên và giao các bộ ngành liên quan thực hiện các thủ tục gia nhập Công ước này.

 • Bộ Công thương lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về việc “Việt Nam có nên gia nhập Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước CISG)?”

  Trung tâm WTO - VCCI phối hợp với Bộ Công thương công khai các nội dung này và mong nhận được ý kiến phản hồi (thông qua trả lời bản Phiếu điều tra dưới đây) của Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

 • Tham gia Công ước Vienna: Lợi doanh nghiệp, lợi cả nền kinh tế

  Theo Trung tâm thương mại trọng tài quốc tế, trong số 500 vụ kiện mà Trung tâm này thụ lý thì đã có tới 80% số vụ có yếu tố nước ngoài. Bất cập ở chỗ: doanh nghiệp nước ngoài luôn muốn áp dụng luật nước ngoài trong hợp đồng giao dịch, còn doanh nghiệp Việt Nam dù không muốn vẫn phải chấp thuận các điều khoản của đối tác đưa ra.

 • Những bước tiến của Việt Nam trong quá trình gia nhập CISG 1980

  Ngày 20/08/2010, Bộ Công thương đã có đề nghị trình lên Chính phủ về việc nghiên cứu khả năng tham gia Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • Những lợi ích của việc Việt Nam gia nhập CISG

  Việc gia nhập Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ đem lại cho Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam những lợi ích rất đáng kể, bao gồm cả các lợi ích kinh tế (đứng từ góc độ doanh nghiệp) và lợi ích về pháp lý (đứng từ góc độ của hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật).

 • Các chuyên gia với Công ước Viên

  Trong quá khứ, ngay tại thời điểm Công ước Viên bắt đầu có hiệu lực (năm 1989), ở Việt Nam đã bắt đầu có những nghiên cứu về các lợi ích của Công ước này và sự tham gia của Việt Nam.

 • Cộng đồng doanh nghiệp với Công ước Viên 1980

  Từ phía cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, với những tiện ích và mức độ phổ quát của mình, Công ước Viên 1980 đã đi vào thực tiễn hoạt động mua bán ngoại thương của nhiều doanh nghiệp một cách rất tự nhiên dù doanh nghiệp nhận thức được hay không. Điều này cũng không có gì khó lý giải bởi trên thực tế nhiều nguyên tắc của Công ước Viên đã trở thành thông lệ chung và được áp dụng rộng rãi trong các giao dịch mua bán quốc tế

 • Các luật sư và chuyên gia tư vấn với Công ước Viên 1980

  Một điểm rất đặc thù khi xem xét Công ước này là dù đối tượng thụ hưởng các lợi ích từ Công ước là các doanh nghiệp, nhóm này lại không phải là đối tượng sử dụng trực tiếp Công ước. Thay vào đó, các chuyên gia, thẩm phán, các cố vấn pháp lý, luật sư của doanh nghiệp mới là những người trực tiếp sử dụng Công ước này với tư cách là người tư vấn về pháp lý cho việc soạn thảo, thực hiện cũng như giải quyết các tranh chấp các hợp đồng của các doanh nghiệp (trong đó có vấn đề lựa chọn luật áp dụng cũng như xử lý các tranh chấp liên quan đến luật áp dụng khi cần thiết)

 • Những việc Việt Nam cần làm để gia nhập CISG

  Theo quy định của CISG cũng như từ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, có lẽ việc gia nhập Công ước đối với Việt Nam hiện nay không có khó khăn gì đáng kể

 • Những điểm bất cập của Công ước Viên 1980 mà Việt Nam cần lưu ý

  Nghiên cứu thực tiễn áp dụng CISG tại các quốc gia thành viên cho thấy mặc dù việc gia nhập CISG hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích lớn (như trên), khi gia nhập các quốc gia cũng cần lưu ý một số điểm sau:

 • Thủ tục gia nhập theo quy định của CISG

  Theo quy định tại Phần thứ tư của CISG thì thủ tục để một quốc gia gia nhập Công ước này đơn giản và dễ dàng, không phải qua quá trình phê duyệt, phê chuẩn. Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia muốn gia nhập CISG chỉ cần đệ trình văn bản gia nhập và đưa ra các tuyên bố bảo lưu (nếu có).