Nghiên cứu

 • Thuận lợi hơn trong mua bán quốc tế: Việt Nam hướng đến gia nhập CISG

  Áp dụng Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), các doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc kinh doanh với bạn hàng quốc tế. Hiện nay, các đối tác xuất – nhập khẩu chính của Việt Nam đều là thành viên của CISG.

 • Mối quan hệ của Công ước Viên với các hệ thống luật khác

  Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hệ thống luật bao trùm, cao hơn cả bộ luật quốc gia về mua bán hàng hóa hay bất kỳ pháp luật mua bán hàng hóa của quốc gia nào áp dụng nó. Hầu hết hệ thống luật quốc gia là Dân luật (civil law) hay Thông luật (common law), hoặc đôi khi có chút thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của từng quốc gia. Vậy làm thế nào Công ước Viên có thể vượt lên trên cả những khác biệt giữa các hệ thống luật này?

 • Tập hợp các bài nghiên cứu về Công ước Viên 1980

  Dưới đây là đường link tập hợp các bài nghiên cứu về Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các Nguyên tắc của UNIDROIT (Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư) về Hợp đồng thương mại quốc tế và các Nguyên tắc của Luật hợp đồng châu Âu

 • Đề xuất Việt Nam gia nhập Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  Công ước Viên của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (viết tắt theo tiếng Anh là CISG- Convention on Contracts for the International Sale of Goods) được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) trong một nỗ lực hướng tới việc thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

 • Việt Nam tham gia Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) – Lợi ích và Hạn chế

  Năm 1965, Liên Hiệp Quốc lập ra Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương Mại Quốc tế (“UNCITRAL”) với mục đích lập ra hệ thống luật chung cho các hợp đồng mua bán quốc tế. Công ước này được đóng góp và bổ sung bởi các học viện, tổ chức, thương nhân, nhà ngoại giao và luật sư từ hơn 61 quốc gia đại diện những quy phạm pháp luật khác nhau. UNCITRAL nhất trí phê duyệt dự thảo và trình lên Hội đồng Liên Hiệp quốc. CISG được phê duyệt chính thức năm 1980 tại Viên và được dịch sang 6 ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Hiện nay, Công ước Viên là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất, với 74 thành viên (tính đến ngày 11/4/2010/) ước tính CISG điều chỉnh khoảng 80% giao dịch thương mại quốc tế.