Kết quả nghiên cứu

 • Tự do thương mại quốc tế ở Việt Nam

  Nghiên cứu này phân tích các yếu tố của hệ thống thương mại quốc tế của Việt Nam nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về diễn tiến hoạt động thương mại quốc tế (TMQT) của Việt Nam; đánh giá các ưu điểm, tồn tại; từ đó đề xuất các giải pháp để tăng cường tự do TMQT tại Việt Nam.
 • Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường

  Nghiên cứu này phân tích các yếu tố của hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về diễn tiến phát triển của hệ thống này; đánh giá các ưu điểm, tồn tại; từ đó đề xuất các vấn đề cần điều chỉnh để hệ thống pháp luật Việt Nam thực sự thuận lợi, phù hợp cho phát triển kinh tế thị trường.
 • Rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết trong Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại trong WTO

  Nghiên cứu Rà soát pháp luật Việt Nam với các nghĩa vụ cam kết trong TFA này được thực nhằm (i) đưa ra bức tranh so sánh chi tiết giữa pháp luật thương mại và hải quan của Việt Nam với từng nghĩa vụ, cam kết cụ thể trong TFA, (ii) phân tích đánh giá hiện trạng pháp luật so với yêu cầu của TFA và nhu cầu tự thân của Việt Nam, và (iii) xây dựng các đề xuất về biện pháp thực thi TFA tương ứng.
 • Giải pháp tăng cường sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại nhằm chuẩn bị cho doanh nghiệp trong nước sẵn sàng cho việc mở cửa thị trường thực thi các FTA và cộng đồng kinh tế ASEAN

  Nghiên cứu hướng tới các mục tiêu (i) Xây dựng bức tranh tổng quan tình hình và hiệu quả sử dụng các công cụ PVTM của doanh nghiệp Việt Nam từ trước tới nay; (ii) Đánh giá thực chất về nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập khẩu từ các FTAs hiện đang đàm phán và AEC tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới; (iii) Xác định đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng các công cụ này chưa hiệu quả; và (iv) Đề xuất các giải pháp cụ thể, hợp lý và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ PVTM cho doanh nghiệp Việt Nam.
 • Kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường tính chủ động của một số ngành kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc

  Với mục tiêu rà soát và đưa ra các kiến nghị về các giải pháp cấp bách cũng như trong lâu dài nhằm tăng tính tự chủ của một số ngành kinh tế trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có sáng kiến tập hợp các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các hiệp hội doanh nghiệp trong các ngành kinh tế liên quan để thảo luận, xác định bức tranh hiện trạng chung cũng như trao đổi về các đề xuất thích hợp trình Chính phủ.
 • Hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ

  Báo cáo này được thực hiện nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu nói trên của ngành chế biến gỗ Việt Nam. Báo cáo nằm trong khuôn khổ hoạt động NSO-5 năm 2014 của Dự án EU-MUTRAP, với sự phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 • Sơ lược các chính sách thương mại quốc tế Việt Nam 2014 và những gợi ý cho doanh nghiệp

 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về phương án đàm phán Chương Đầu tư và Giải quyết tranh chấp về đầu tư trong TPP

  Bản Dự thảo Chương đầu tư TPP bị tiết lộ tháng 6/2012cho thấy Chương này chứa khá nhiều điều khoản phức tạp, trong đó cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà đầu tư nước ngoài đặt ra rất nhiều điểm đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai Nhà nước nhận đầu tư trong quan hệ với Nhà đầu tư nước ngoài.Và cũng vì vậy Dự thảo Chương này có nguy cơ tạo ra sự phân biệt đối xử đáng kể với Nhà đầu tư trong nước theo hướng thuận lợi, ưu đãi hơn cho Nhà đầu tư nước ngoài. Nếu chấp nhận các điều khoản này, không chỉ Nhà nước Việt Nam phải gánh thêm nhiều trách nhiệm, các nhà đầu tư nội địa của Việt Nam có thể sẽ ở thế thiệt thòi, bất lợi hơn so với nhà đầu tư nước ngoài, một điều rất khó chấp nhận cả về logic lẫn thực tiễn.
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP

  Thực hiện Quyết định 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong các đàm phán thương mại, tiếp tục các khuyến nghị về phương án đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Khuyến nghị về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP.
 • Phân tích vụ giải quyết tranh chấp đầu tiên của Việt Nam tại WTO - Bài học rút ra cho Việt Nam

  Sau 4 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã có một khởi đầu quan trọng trong việc sử dụng Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế: Ngày 01/02/2010, Chính phủ Việt Nam gửi yêu cầu tham vấn tới Chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Ngày 11/7/2011 vừa qua, Ban Hội thẩm (WTO) đã ban hành và gửi báo cáo giải quyết tranh chấp tới các bên liên quan.Báo cáo ủng hộ hầu hết những lập luận Việt Nam đưa ra trong tham vấn. Nghiên cứu dưới đây sẽ phân tích một số vấn đề đáng lưu ý trong vụ kiện và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.