Quan điểm của doanh nghiệp

VCCI khuyến nghị phương án hành động cho hiệp hội, doanh nghiệp về một số vấn đề nóng trong TPP

Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 17 vòng đàm phán trong đó có một số vấn đề nóng, một số diễn biến mới đặc biệt quan trọng có thể ảnh hưởng tới các quyền và lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, ngày 27/5/2013, Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi công văn số 1370/PTM-PC tới các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nhằm cập nhật thông tin về TPP và khuyến nghị hành động của hiệp hội, doanh nghiệp trong các vấn đề nóng của TPP.

Download Công văn đầy đủ dưới đây:

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác