Ấn phẩm liên quan

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) công bố Báo cáo nhằm dự đoán tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) công bố Báo cáo nhằm dự đoán tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Ngày 18/05/2016 vừa qua, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) vừa ban hành Báo cáo nhằm đánh giá các tác động có thể xảy ra khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết giữa các quốc gia Hoa kỳ, Úc, Brunei, Canada, Chi lê, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapo và Việt Nam.

Báo cáo của USITC với tên gọi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Dự đoán tác động đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và đối với các Ngành kinh tế cụ thể, đưa ra những đánh giá cụ thể đối với các tác động có thể xảy ra của TPP đới với nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung, đối với từng ngành kinh tế cụ thể nói riêng và lợi ích của người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Nhằm thực hiện các đánh giá kể trên, USITC đã nghiên cứu và phân tích các ảnh hưởng có thể xảy ra của TPP  lên tổng sản phẩm nội địa của Hoa kỳ; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tổng số việc làm và số cơ hội việc làm. Ngoài ra những tác động điển hình lên hoạt động sản xuất, tuyển dụng và cạnh tranh của các ngành công nghiệp cụ thể cũng được nghiên cứu và phân tích. Trong quá trình thực hiện và đưa ra các đánh giá tại Báo cáo, USITC cũng rà soát lại những đánh giá kinh tế liên quan đến TPP đã được đưa ra trước đó, bao gồm cả các tài liệu đánh giá các hiệp định tương tự như TPP. Ủy ban cũng đưa ra trong Báo cáo một miêu tả tóm tắt cũng biện pháp phân tích đã được sử dụng, cũng như các kết luận đã được rút ra từ những tài liệu đánh giá trên, đồng thời đưa ra những phân tích về phạm vi so sánh và sự khác biệt giữa các phân tích trong Báo cáo của Ủy ban đối với các tài liệu được rà soát.

Một số Đánh giá chính:

  • Ủy ban đã sử dụng một mô hình cân bằng tổng thể nhằm xác định các ảnh hưởng của TPP trong mối quan hệ tương quan với một mức tham chiếu cụ thể khi không tính đến TPP. Mô hình trên đã đưa ra đánh giá rằng TPP có thể đem lại tác động tích cực, mặc dù những tác động tích cực này có thể tương đối nhỏ so với tổng thể kinh tế Hoa Kỳ. Vào năm thứ 15 của TPP (năm 2032), tổng thu nhập hàng năm của Hoa Kỳ có thể ở mức 57.3 tỷ Đô, cao hơn khoảng 0.23% so với mức tham chiếu; GDP thực tế có thể ở ngưỡng 42.7 tỷ Đô (cao hơn 0.15%) và tỷ lệ việc làm có thể tăng 0.07%.  Xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ có thể đạt mức 27.2 tỷ đô và 48.9 tỷ đô, cao hơn mức tham chiếu lần lượt là 1% và 1.1%. Xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang các quốc gia tham gia TPP được dự đoán tăng 34.6 tỷ đô (tương đương 18.7%) và nhập khẩu từ các quốc gia đó cũng có thể tăng 23.4 tỷ đô (tương đương 10.4%)
  • Trong số những ngành kinh tế chính của Hoa Kỳ, nông nghiệp và thực phẩm được sự đoán sẽ được hưởng lợi tương đối nhiều, cụ thể là sản lượng có thể đạt mức 10.0 tỷ đô vào năm thứ 15 tham gia TPP. Ngành dịch vụ cũng được hưởng lợi ít nhiều với mức tăng dự đoán là 42.3 tỷ đô. Sản lượng sản xuất, khai thác khoán sản  và năng lượng khi Hoa Kỳ tham gia vào TPP được dự đoán ở mức 10.8 tỷ đô, giảm khoảng 0.1% so với mức tham chiếu.
  • Nhiều biên liên quan cho rằng hai điều khoản mới về thương mại điện tử (bao gồm một điều khoản yêu cầu bảo vệ việc việc di chuyển các luồng dữ liệu qua biên giới và một điều khoản ngăn cấm việc nội địa hóa thông tin) là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với việc phát triển hoạt động dịch vụ xuyên biên giới cũng như tối ưu hóa các hoạt động toàn cầu hóa của các công ty lớn và nhỏ của Hoa Kỳ trong mọi lĩnh vực.
  • Nhìn chung, TPP sẽ thiết lập một hệ thống các quy định liên quan đến thương mại, góp phần làm hài hòa hóa các quy định pháp luật hiện hành đồng thời tăng cường sự chắc chắn và giảm chi phí thương mại cho các doanh nghiệp có ý định tham gia vào họat động thương mại và đầu tư tại các quốc gia TPP. Các bên liên quan cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các Chương Sở hữu trí tuệ, Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, Đầu tư, Các rào cản kỹ thuật và Doanh nghiệp nhà nước trong TPP.

Nguồn: Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ

Báo cáo của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ được đính kèm dưới đây:

Các bài khác