Quá trình đàm phán

Tóm tắt diễn biến Vòng đàm phán 7 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Vòng đàm phán 7 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 6/2011. Các đối tác TPP (Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hoa Kỳ, và Việt Nam) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các nhóm đàm phán. Bản dự thảo đang được soạn thảo bởi các nhóm đàm phán.

Các bên đã làm việc nhằm củng cố các vấn đề hiện tại và xem xét các đề xuất mới ở các nhóm làm việc, bao gồm sở hữu trí tuệ, dịch vụ, minh bạch, truyền thông, hải quan và môi trường. Các dự thảo đề xuất mới hi vọng sẽ được xem xét.

Về vấn đề tiếp cận thị trường, các bên thảo luận về từng bản chào của các nước và phương pháp tiếp cận nhằm thúc đẩy việc đạt được một kết quả khả quan. Một số nước đưa ra các bản chào về sửa đổi thuế quan sau khi được yêu cầu cải thiện các bản chào ban đầu về tiếp cận thị trường. Mối quan tâm chính của Australia vẫn là thiết lập một hiệp định khu vực với các cam kết chung về thuế quan và các quy định về nguồn gốc xuất xứ dễ hiểu.

Về lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và mua sắm chính phủ, các bên tiếp tục thảo luận về các cam kết tiếp cận thị trường và trả lời các câu hỏi được đưa ra giữa các phiên họp về các biện pháp không tuẩn thủ. Có một sự khác biệt đáng kể mức độ mở cửa của các bản chào, các quốc gia với những bản chào tham vọng bày tỏ lo ngại đối với các bản chào tương đối thận trọng hơn. Australia đưa ra một bản chào chất lượng cao, thể hiện một cơ chế đầu tư và thương mại thông thoáng. Bản chào của nước này vẫn đảm bảo thẩm quyền của Chính phủ trong các vấn đề về xã hội, môi trường và các chính sách công quan trọng khác.

Thảo luận về các cam kết nền về các vấn đề chung xem xét các đề xuất của Hoa Kỳ về tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thương mại quốc tế, cải thiện sự hài hòa pháp lý, tăng cạnh tranh và các chuỗi cung ứng. Các bên cũng đã có những cuộc thảo luận hữu ích về vấn đề phát triển và tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng hiệp định sẽ giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước TPP.

Một diễn đàn bên cạnh đàm vòng đàm phán 7 đã được tổ chức ngày 19/6 dành cho các bên quan tâm bao gồm đại diện các ngành, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ. Một số đại diện của Australia cũng tham gia vào diễn đàn. Các nhà đàm phán TPP của Australia đã tham dự diễn đàn cùng với các bên liên quan về các vấn đề khác nhau.Thông điệp từ diễn đàn rất khác nhau từ ủng hộ cho các cam kết đầy tham vọng đến những quan ngại rằng các cam kết này sẽ không đem lại lợi ích cho các nước đang phát triển.

Vòng đàm phán tới của TPP sẽ được tổ chức tại Chicago Mỹ từ ngày 6 đến 15 tháng 9. Các bên sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được các tiến triển cao nhất trước Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC được tổ chức tại Honolulu vào tháng 11/2011.

Nguồn: http://www.dfat.gov.au/

Các bài khác