Quá trình đàm phán

Tóm tắt diễn biến vòng đàm phán 6 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Vòng đàm phán 6 Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được tổ chức tại Singapore từ ngày 24/3 đến ngày 1/4/2011. Các bên tiếp tục đạt được các tiến triển về một hiệp định thế kỷ 21 chất lượng cao. Các nhà đàm phán tại vòng đàm phán này tập trung vào thu hẹp khoảng cách về vị thế trên Bản thảo và thảo luận các bản chào ban đầu về tiếp cận thị trường của các nước.

Bản thảo hiện tại đang được đưa ra thảo luận trong mỗi nhóm đàm phán và các cuộc thảo luận đã đạt được kết quả trong việc làm rõ hơn và hài hòa các khoảng cách về vị thế. Dự đoán rằng sẽ tiếp tục có các đề xuất mới được đưa ra trước hoặc trong vòng đàm phán tới.
Liên quan đến vấn đề tiếp cận thị trường, các nhà đàm phán đã trao đổi danh sách các yêu cầu cải thiện các bản chào ban đầu trước vòng đàm phán này, và các bản chào thuế quan sửa đổi sẽ được trao đổi trước vòng đàm phán tới tại Việt Nam. Mối quan tâm chính của Australia là thiết lập một hiệp định khu vực với các cam kết chung về thuế quan và các quy định về nguồn gốc xuất xứ dễ sử dụng. Các cuộc thảo luận về các quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm cụ thể đã đạt được kết quả - đó là các nhân tố chính để đạt được một FTA khu vực hỗ trợ hội nhập chuỗi cung ứng kinh doanh hiện đại.
Các bản chào ban đầu về tiếp cận thị trường được trao đổi trước vòng đàm phán này về dịch vụ, đầu tư và mua sắm chính phủ.  Phù hợp với một hiệp định TPP tham vọng cao, các bản chào đầu tư và dịch vụ được thực hiện trên cơ sở “chọn bỏ” (negative list) - một thực tiễn chưa từng xảy ra trước kia đối với một số nước TPP. Australia đưa ra một bản chào chất lượng cao phản ánh mức độ và chế độ thương mại và đầu tư thông thoáng của nước này nhưng vẫn đảm bảo thẩm quyền của Chính phủ trong các vấn đề về xã hội, môi trường và các chính sách công quan trọng khác. Trong vòng đàm phán tới vào tháng 6, Australia sẽ tìm cách giảm bớt các hạn chế của các đối tác TPP đối với các nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ nước ngoài, và khuyến khích  tăng cường tính minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động trong lính vực này. Các nhà đàm phán thống nhất trao đổi thêm các vấn đề vào giữa các phiên đàm phán để thúc đẩy tối đa tiến độ đàm phán trong vòng đàm phán tới.
Các cuộc thảo luận cũng đạt được các tiến triển về các cam kết nền về các vấn đề chung, như gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thương mại quốc tế, tăng cường hài hòa pháp lý, thúc đẩy chuỗi cung ứng và sản xuất trong khu vực. Các bên cũng thảo luận về các đề xuất nhằm đảm bảo TPP thực sự là một “hiệp định sống” tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia nhập các thành viên mới và có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Các nhà đàm phán trong nhóm này thảo luận cách thức mà những ý tưởng này có thể thực hiện được trên văn bản của hiệp định TPP và xem xét một số đề xuất.
Một diễn đàn bên lề các đàm phán 6 TPP cũng được tổ chức tại Singapore ngày 27/3/2011, Hơn 50 đại diện từ các nhóm doanh nghiệp, các viện và các tổ chức phi chính phủ từ các nước thành viên TPP đã tham dự diễn đàn. Các nhà đàm phán TPP của Australia cũng tham dự diễn đàn cùng với các bên liên quan về các vấn đề khác nhau. Các trưởng đoàn đàm phán cũng cập nhật tình hình tiến triển các cuộc đàm phán cho các bên quan tâm tại một phiên tổng kết ngắn được tổ chức ngày 29/3/2011. Ngoài ra, một tọa đàm về lao động cũng được tổ chức vào ngày 30/3/2011 tập trung vào các vấn đề chính mà các doanh nghiệp và người lao động sẽ phải đối mặt và hướng giải quyết các vấn đề này trong TPP.
Vòng đàm phán tới của TPP dự định tổ chức tại Việt Nam từ ngày 20-24 tháng 6 năm 2011. Các nhà đàm phán TPP sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được các tiến độ cao nhất trước Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC được tổ chức tại Honolulu vào tháng 11/2011.
Nguồn: http://www.dfat.gov.au

Vòng đàm phán 6 Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được tổ chức tại Singapore từ ngày 24/3 đến ngày 1/4/2011. Các bên tiếp tục đạt được các tiến triển về một hiệp định thế kỷ 21 chất lượng cao. Các nhà đàm phán tại vòng đàm phán này tập trung vào thu hẹp khoảng cách về vị thế trên Bản thảo và thảo luận các bản chào ban đầu về tiếp cận thị trường của các nước.

Bản thảo hiện tại đang được đưa ra thảo luận trong mỗi nhóm đàm phán và các cuộc thảo luận đã đạt được kết quả trong việc làm rõ hơn và hài hòa các khoảng cách về vị thế. Dự đoán rằng sẽ tiếp tục có các đề xuất mới được đưa ra trước hoặc trong vòng đàm phán tới.

Liên quan đến vấn đề tiếp cận thị trường, các nhà đàm phán đã trao đổi danh sách các yêu cầu cải thiện các bản chào ban đầu trước vòng đàm phán này, và các bản chào thuế quan sửa đổi sẽ được trao đổi trước vòng đàm phán tới tại Việt Nam. Mối quan tâm chính của Australia là thiết lập một hiệp định khu vực với các cam kết chung về thuế quan và các quy định về nguồn gốc xuất xứ dễ sử dụng. Các cuộc thảo luận về các quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm cụ thể đã đạt được kết quả - đó là các nhân tố chính để đạt được một FTA khu vực hỗ trợ hội nhập chuỗi cung ứng kinh doanh hiện đại.

Các bản chào ban đầu về tiếp cận thị trường được trao đổi trước vòng đàm phán này về dịch vụ, đầu tư và mua sắm chính phủ.  Phù hợp với một hiệp định TPP tham vọng cao, các bản chào đầu tư và dịch vụ được thực hiện trên cơ sở “chọn bỏ” (negative list) - một thực tiễn chưa từng xảy ra trước kia đối với một số nước TPP. Australia đưa ra một bản chào chất lượng cao phản ánh mức độ và chế độ thương mại và đầu tư thông thoáng của nước này nhưng vẫn đảm bảo thẩm quyền của Chính phủ trong các vấn đề về xã hội, môi trường và các chính sách công quan trọng khác. Trong vòng đàm phán tới vào tháng 6, Australia sẽ tìm cách giảm bớt các hạn chế của các đối tác TPP đối với các nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ nước ngoài, và khuyến khích  tăng cường tính minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động trong lính vực này. Các nhà đàm phán thống nhất trao đổi thêm các vấn đề vào giữa các phiên đàm phán để thúc đẩy tối đa tiến độ đàm phán trong vòng đàm phán tới.

Các cuộc thảo luận cũng đạt được các tiến triển về các cam kết nền về các vấn đề chung, như gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thương mại quốc tế, tăng cường hài hòa pháp lý, thúc đẩy chuỗi cung ứng và sản xuất trong khu vực. Các bên cũng thảo luận về các đề xuất nhằm đảm bảo TPP thực sự là một “hiệp định sống” tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia nhập các thành viên mới và có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Các nhà đàm phán trong nhóm này thảo luận cách thức mà những ý tưởng này có thể thực hiện được trên văn bản của hiệp định TPP và xem xét một số đề xuất.

Một diễn đàn bên lề các đàm phán 6 TPP cũng được tổ chức tại Singapore ngày 27/3/2011, Hơn 50 đại diện từ các nhóm doanh nghiệp, các viện và các tổ chức phi chính phủ từ các nước thành viên TPP đã tham dự diễn đàn. Các nhà đàm phán TPP của Australia cũng tham dự diễn đàn cùng với các bên liên quan về các vấn đề khác nhau. Các trưởng đoàn đàm phán cũng cập nhật tình hình tiến triển các cuộc đàm phán cho các bên quan tâm tại một phiên tổng kết ngắn được tổ chức ngày 29/3/2011. Ngoài ra, một tọa đàm về lao động cũng được tổ chức vào ngày 30/3/2011 tập trung vào các vấn đề chính mà các doanh nghiệp và người lao động sẽ phải đối mặt và hướng giải quyết các vấn đề này trong TPP.

Vòng đàm phán tới của TPP dự định tổ chức tại Việt Nam từ ngày 20-24 tháng 6 năm 2011. Các nhà đàm phán TPP sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được các tiến độ cao nhất trước Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC được tổ chức tại Honolulu vào tháng 11/2011.

Nguồn: http://www.dfat.gov.au

 

 

 

Các bài khác