Quá trình đàm phán

Tóm tắt diễn biến vòng đàm phán 5 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương

Vòng đàm phán 5 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được tổ chức tại Santiago từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 năm 2011, với sự tham gia của 9 nước Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam, tiếp tục những bước tiến mới nhằm đạt được một Hiệp định thương mại khu vực toàn diện chất lượng cao thế kỷ 21.

Dự thảo hiệp định được đem ra thảo luận ở hầu hết 24 nhóm đàm phán và đề xuất của các nước được xem xét một cách cẩn thận. Sau đó, các nhà đàm phán hợp nhất các đề xuất đó lại và soạn thảo Dự thảo, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng nhưng vẫn cân nhắc đến lợi ích và quan ngại của mỗi quốc gia.

Các đàm phán về tiếp cận thị trường đối với hàng hóa bắt đầu ở Santiao, sau khi các bên trao đổi các bản chào ban đầu vào tháng 1/2011. Các nhà đàm phán về hàng hóa thống nhất trao đổi danh sách các bản yêu cầu cải thiện những bản chào ban đầu trước vòng đàm phán tới tại Singapore vào cuối tháng 3. Các bên cũng thảo luận về việc làm thế nào để thiết lập được một quy tắc xuất xứ trong TPP tối ưu nhất , một vấn đề cốt yếu trong việc xây dựng một hiệp định thương mại khu vực, đồng thời thống nhất trao đổi các đề xuất về quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm cụ thể vào đầu tháng. Australia tiếp tục thúc đẩy việc xóa bỏ tối đa các dòng thuế và xây dựng các quy tắc xuất xứ hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho các chuỗi cung ứng hàng hóa trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Các bên cũng đồng ý trao đổi các bản chào về tiếp cận thị trường đối với dịch vụ, đầu tư và mua sắm chính phủ trước vòng đàm phán tới. Các bản chào dịch vụ và đầu tư sẽ được thực hiện trên cơ sở chọn bỏ, đối với tất cả các nước TPP. Australia đang chuẩn bị đưa ra bản chào của mình trong đó có cân nhắc đến ý kiến của các bên liên quan.

Các bên cũng đang xem xét các đề xuất về các cam kết nền về các vấn đề chung, tập trung vào:

-          Một đề xuất về tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy kinh doanh trong khu vực

-          Làm thế nào để tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thương mại khu vực

-          Làm thế nào để làm sâu sắc thêm mối liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng giữa các nước TPP

-          Làm thế nào để tăng cường sự gắn kết giữa các hệ thống pháp luật của các nước TPP nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thương mại và

-          Làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển

Cũng  giống như các vòng đàm phán khác, các nhà đàm phán TPP tiếp nhận rộng rãi ý kiến bình luận của các doanh nghiệp, các nhóm dân sự và các bên liên quan khác về tất cả các vấn đề. Các bên liên quan trình bày các bài phát biểu của mình trong một chương trình song song với các cuộc đàm phán về rất nhiều vấn đề từ luật và thực tiễn về lao động đến sở hữu trí tuệ và dịch vụ tài chính. Việc lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên quan từ tất cả các nước TPP đem lại những thông tin quý giá cho các nhà đàm phán.

Vòng đàm phán tiếp theo của TPP dự định được tổ chức tại Singapore vào cuối tháng 3/2011. Ngày cụ thể chưa được ấn định vì các bên muốn kéo dài thêm thời gian của vòng đàm phán để các nhà đàm phá có thể đạt được tiển triển ở mỗi nhóm đàm phán. Điều này phản ánh quyết tâm của các nhà lãnh đạo cả 9 nước TPP để đạt được tốc độ nhanh nhất trước Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC được tổ chức tại Honolulu vào tháng 11 năm 2011.

Nguồn: http://www.dfat.gov.au

Các bài khác