Ấn phẩm liên quan

Cập nhật tình hình đàm phán TPP đến thời điểm tháng 5/2015

Bản Cập nhật tình hình đàm phán TPP đến thời điểm tháng 5/2015 được thực hiện bởi Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin mới nhất về giai đoạn cuối đàm phán TPP.

Download bản Cập nhật dưới đây:

Lưu ý: mọi trích dẫn nội dung từ bản Cập nhật này cần ghi rõ nguồn "TRUNG TÂM WTO - PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM"

Các bài khác