Tin tức

Cuộc chiến thương mại: Việt Nam trước thử thách năng lực cạnh tranh

Cuộc chiến thương mại giữa hai “người khổng lồ” Mỹ-Trung sẽ có tác động đến kinh tế của Việt Nam cả ở khía cạnh tích cực và tiêu cực.