Tin tức

Bế mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

Sau ba ngày làm việc, với gần 60 phiên thảo luận sôi nổi và thực chất, Hội nghị Diễn dàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 với chủ đề: “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã kết thúc tốt đẹp.