Tin tức

Phòng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Việt Nam cần phòng thủ nhiều kịch bản

“Do ở thế dễ bị tổn thương, nên Việt Nam cũng phải có kịch bản cho riêng mình trước khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra”.