Điểm tin

Bản tin Thị trường Úc tháng 12/2016

Thương vụ Việt Nam tại Úc xin gửi tới quý bạn đọc Bản tin Thị trường Úc tháng 12/2016.

Bản tin tổng hợp các tin tức, chỉ số thống kê liên quan đến tình hình thị trường, kinh tế thương mại và các vấn đề khác có liên quan nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ kinh tế - thương mại tại Úc.

Quý vi có thể theo dõi và tìm đọc bản tin tại đường link sau: http://vietnamtradeoffice.net/ban-tin-thang-12-nam-2016-2/

Các bài khác