Số liệu tổng hợp

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Mục Số liệu thống kê là mục chủ đạo, cung cấp thông tin thống kê hàng tháng, số liệu thống kê chủ yếu (sơ bộ, ước tính) và số liệu thống kê chính thức được chia theo nhóm các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2017 đạt 33,4 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA, và tăng 26% so với năm 2016.

Xem thêm

Nhân kỷ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ban Thống kê ASEAN đã xây dựng bộ số liệu về 50 năm ASEAN

Xem thêm

Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 11/2018

Xem thêm

Kỷ yếu "30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành tháng 10/2018.

Xem thêm

Thời gian: 2011 - 2017Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Xem thêm

Năm phát hành: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Năm thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm