Buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội với Doanh nghiệp 
về thực thi FTAs của Việt Nam

Thời gian: Thứ Năm, ngày 23 tháng 07 năm 2020 

Cơ quan tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Giám sát

Theo đề nghị tại Công văn số 1148/VPQH-GS của Văn phòng Quốc hội, Đoàn Giám sát “Việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ có Buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Buổi làm việc, Đoàn Giám sát của UBTVQH sẽ trực tiếp trao đổi với VCCI và đại diện các Hiệp hội, Doanh nghiệp về các vấn đề về hiệu quả việc thực thi các FTA và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

VCCI trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội, Doanh nghiệp cử 01 đại diện tham dự và có ý kiến tại Buổi làm việc này. 

Để thuận lợi cho công tác tổ chức và báo cáo Đoàn Giám sát, kính đề nghị Quý Hiệp hội, Doanh nghiệp xác nhận về đại biểu tham gia cho Ban tổ chức trước ngày 22/7/2020 theo địa chỉ:

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI (chị Thanh Trà)

Điện thoại: 024-35771458 (cố định), 0372323075 (di động);

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Đoàn Giám sát khuyến khích các đại biểu có ý kiến phát biểu gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Tổ chức để thuận tiện cho việc tổng hợp và tiếp thu ý kiến đại biểu.

Bản mềm thư mời được đính kèm dưới đây: