Quy định về xuất nhập khẩu

Tương tự hầu hết quốc gia khác, thị trường nội địa Trung Quốc thường có nhiều quy định rắc rối liên quan đến việc nhập khẩu và buôn bán hàng hóa. Tại Trung Quốc, những quy định này còn thay đổi nhanh chóng. Bài viết khái quát các quy định nhập khẩu tại Trung Quốc nhằm hỗ trợ độc giả hiểu sâu hơn sự phức tạp khi xuất khẩu tới thị trường này.

Xem thêm